ENERGY MANAGEMENT TOOLS

Synapcity és una consultoria independent d´energia i responsabilitat social que dóna
servei a les organitzacions d´avui. Rigorositat, col·laboració i innovació es combinen per
oferir les eines més adequades, buscant l´equilibri entre la suficiència i l´excel·lència.

ENERGY MANAGEMENT
SYSTEM

Implantem sistemes de gestió
energètica integrats en les
organitzacions i empreses,
útils, eficaços i a mida.

ENERGY MANAGEMENT
PLATFORM

Visibilitzem els hàbits de consum
d’energia de manera fàcil i
entenedora, mitjançant un dels
millors softwares del mercat.

ENERGY MANAGEMENT
TRAINING PROGRAM

Formem persones i equips
capaços de liderar la implantació
de Sistemes de Gestió Energètica
i vetllar pel seu manteniment.

ENERGY
MANAGER

Oferim la posibilitat d’incorporar
un gestor energètic a la teva
empresa o organització de
manera puntual o permanent.

Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres
per a tenir més informació, iniciar un projecte o qualsevol
consulta, sisplau, utilitzeu el següent mail:

info@synapcity.eu